• ict-001.jpg
  • ict-002.jpg

 

Heeft u binnen uw bedrijf meer pc’s staan waarop eigenlijk niet veel gewerkt wordt, pc’s waar alleen maar data verzameld wordt, of staan uw computers in ongunstige omgeving zoals in vocht, stof en/of extreme temperaturen dan kan virtualisatie voor u een oplossing zijn.

Bij virtualisatie worden meerdere computers nagebootst op één krachtigere server. Een bijkomend voordeel van virtualisatie is dat de onderhoudskosten lager zijn omdat het onderhoud van uw computers minder tijd vergt.