• beveiliging-001.jpg
  • beveiliging-002.jpg
  • beveiliging-003.jpg

tijdregistratie

Om u in staat te stellen om controle uit te oefenen over wie en op welke tijd toegang heeft tot uw panden en/of bedrijfsruimten leveren wij verschillende systemen. Afhankelijk van uw behoefte en de situatie kunnen wij u adviseren over het te gebruiken systeem.

Voor de autorisaties kan naar wens gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld code’s, keytags en biometrie. Bij biometrie kan o.a. gebruik gemaakt worden van vingerafdrukken.

Naar wens kunnen gegevens ook opgeslagen worden zodat deze later gebruikt kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor tijdsregistratie van het personeel of voor het verkrijgen van een overzicht van aanwezige personen in geval van een calamiteit.